Les 2

Opvoeden vanuit
liefde en vrijheid

Video afspelen
Boek Onze kinderen doelbewust liefhebben

Bestel het boek bij de uitgever.

€ 16,95

Inhoud van de les

  • Hof van Eden: vrijheid om Hem af te wijzen en voor Hem te kiezen.
  • Kinderen vanuit vrijheid leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun keuzes.
  • Straf en controle horen niet thuis in de opvoeding, omdat ze door angst worden gedreven.
  • Angst is de vijand van vrijheid.
  • Echte vijand is gebondenheid.

REFLECTIEVRAGEN BIJ DEZE LES

1. Hoe was jouw opvoeding? Ben jij opgegroeid met intimidatie, angst en controle?

2. Hoe heeft dit jou beïnvloed en jouw manier van opvoeden?

Oefening voor deze week

Probeer de komende week tijd te nemen om te laten landen dat Jezus…
geen controle over je wil uitoefenen, maar je wil leiden door een relatie van hart tot hart.

Stuur gerust een bericht