Boek Onze kinderen doelbewust liefhebben

Doelbewust opvoeden

Gratis Online opvoedcursus

De meerwaarde van de opvoedcursus

Danny Silk gelooft dat je een opvoeding kunt hebben zonder discussie over, of het ‘eerlijk’ of ‘goed’ is. Geen conflicten meer over huiswerk maken of taken op tijd afhebben. Je kunt de controle over je leven terugkrijgen en leren om naar je kinderen te kijken door een nieuwe bril!
Hij gaat uit van een opvoeding vanuit relatie en niet vanuit regels. Vanuit vrijheid en niet vanuit straf en controle.

Opvoeden vanuit liefde en vrijheid

God heeft ons bedoeld om in vrijheid te leven. Zelf leren keuzes maken en verantwoordelijkheid daarvoor te dragen. Vanuit die vrijheid willen we onze kinderen ook opvoeden. Daarmee laten we het hart van God zien. Dat betekent dat straf en controle niet thuishoren in de opvoeding, omdat je dan gedreven wordt door angst. En angst is de vijand van vrijheid. Er zijn geen gele en rode vrachtauto’s waarbij één partij de macht heeft en de ander niet. Je wilt dat de kinderen van binnenuit gedreven worden om keuzes te maken die je relatie en hart willen beschermen.

Het veranderen van onze waarheidsfilters

Er zijn verschillende dynamieken in een relatie. De grootste leugen in menselijke relaties is, dat we controle over anderen kunnen uitoefenen. Het invoeren van geweld binnen een relatie als een manier om mezelf machtiger te maken dan jij, is zoiets. Het legt namelijk een fundament voor de dynamiek: boosheid maakt mij machtig. We moeten de volgende waarheid gaan ontdekken: je kunt geen controle uitoefenen over andere mensen en niemand kan jou beheersen, behalve jijzelf.

Zorg goed voor jezelf

Je wilt het kind al vroeg leren dat er twee mensen zijn in deze relatie. Dat betekent dat er aan twee kanten behoeften zijn. Jij gaat voorzien in de behoeften van je kind aan veiligheid, vrijheid en respect en macht. Je moet dit kind ook leren dat jij dezelfde dingen nodig hebt.
Om gezonde grenzen te stellen moet je degenen om je heen vertellen wat jij zal gaan doen, in plaats van anderen iets voor jou proberen te laten doen.
Ook het gebruiken van korte reacties zoals ‘ik weet het’, ‘waarschijnlijk wel’, ‘dat zou kunnen’, ‘ik weet het niet’, ‘leuk geprobeerd’, ‘o nee’, ‘geen probleem’, helpen je om je grenzen aan te geven.

Keuzes

We geven onze kinderen echte keuzes wanneer we hen twee manieren laten zien om iets voor elkaar te krijgen en zowel de ene als de andere manier goed voor ons is. De tweede richtlijn voor het aanbieden van goede keuzes is dat je er zeker van moet zijn, dat je kind de keuzes begrijpt die worden aangeboden. De derde richtlijn is: Zorg voor een plan als je kind niet bij de twee keuzes blijven. Het aanbieden van keuzes en het benadrukken van consequenties leidt onze kinderen in toenemende mate naar het in eigen handen nemen van hun levens, hun keuzes, hun verantwoordelijkheden en hun problemen.
Consequenties zorgen ervoor dat iemand zich een probleem toe-eigent en die eigendom zorgt ervoor dat iemand verantwoordelijkheid neemt.

Relaties van hart tot hart

Een relatie van hart tot hart kan alleen als er vrijheid is. Want de kern van vrijheid is, dat je elkaar beschermt en respecteert. Dan kunnen de gezinsleden van elkaar houden en gezonde relaties ontwikkelen.

We geven de kinderen keuzes en daarmee gedeelde macht. Deze manier van opvoeden kan eng zijn, omdat het kwetsbaar is. Je neemt het risico niet te kunnen controleren wat er gebeurt en je laat je eigen hart zien.
De kinderen leren fouten maken en leren daarvan. Door die fouten leren de kinderen dat keuzes kunnen leiden tot pijn van binnen, dat ze zelf oplossingen kunnen bedenken en dat ouders bronnen van wijsheid en altijd beschikbaar zijn in dat proces.

De meerwaarde van de opvoedcursus

Corrie Tolsma - Doelbewust Opvoeden - Stichting Doe maar

Hallo!

Ik ben Corrie Tolsma